Canon Sociaal werk Plein

Canon Sociaal werk

Canon Sociaal Werk Algemeen Nederland Canon Reclassering in Nederland Canon Geestelijke Gezondheidszorg Nederland Canon Maatschappelijk opvang Nederland Canon Gehandicaptenzorg Nederland Canon Maatschappelijk Werk Nederland ACTUA verzorgingsstad Canon Palliatieve zorg Canon Verslavingszorg Canon Zorg voor de Jeugd Nederland Canon Vrouwenopvang Canon Volkshuisvesting Canon Cliëntenbeweging GGZ Canon Internationale denkers History of Social Work Canon Sociaal Werk Vlaanderen Canon Jeugdzorg Vlaanderen Canon Migranten Vlaanderen Canon Sociaal-cultureel Werk Vlaanderen Canon Maatschappelijk Werk Vlaanderen Canon Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen De Canons op deze site sluiten aan bij de definitie die wordt gehanteerd door de officiële canon van de Nederlandse geschiedenis, zoals die in 2006 is gepubliceerd (zie: www.entoen.nu). Een canon (met de klemtoon op de eerste lettergreep) is daarbij een geheel van teksten, beelden en gebeurtenissen die met elkaar een referentiekader vormen van hoe wij van verleden tot heden zijn omgegaan met de zorg voor mensen op het betreffende terrein. De Canons op deze site sluiten aan bij de definitie die wordt gehanteerd door de officiële canon van de Nederlandse geschiedenis, zoals die in 2006 is gepubliceerd (zie: www.entoen.nu). Een canon (met de klemtoon op de eerste lettergreep) is daarbij een geheel van teksten, beelden en gebeurtenissen die met elkaar een referentiekader vormen van hoe wij van verleden tot heden zijn omgegaan met de zorg voor mensen op het betreffende terrein.

Redactie