Overzicht
burggraaf Vilain XIIII, voorschepen/burgemeester van Gent 1775 Vilain XIIII en Taintenier
bedelarij en armenzorg reorganiseren: 250 jaar na, maar conform met, Juan Luis Vives!
Gedenkpenning uitgegeven door Comité de la Morale chrétienne. Comité des Prisons. 1777 John Howard
Gevangenishervormer
Willem Hendrik Suringar 1823 Nederlands Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen
Bakermat van de reclassering: de toewijding van vrijwilligers
Alexander Maconochie 1846 Alexander Maconochie
Pionier van de voorwaardelijke invrijheidsstelling
Logo Nederlandse Rode Kruis 1867 Het Rode Kruis
Sociale hulp in vredestijd
 1869 Jacques van Marken (1845-1906)
Ondernemer die de sociale kwestie wilde oplossen
Jules Lej Jeune 1888 Jules Le Jeune
Een scharnierfiguur in de Belgische sociale wetgeving
schuilplaats voor werklieden (1909) 1900 Zorg voor en opvang van Antwerpse dokwerkers
De Aalmoezeniers van de arbeid
De Vonk in Noordwijkerhout 1918 Vakantiehuis voor de arbeidersjeugd
Sociaal toerisme
Witte blindenstok werd in 1930 gepromoot  door jonge Parisienne Guilly d’Herbemont 1931 Witte blindenstok
Symbool voor de zelfstandigheid van de blinde mens
Logo Anonieme Alcoholisten in Nederland 1935 Alcoholics Anonymous
Het ontstaan van georganiseerde zelfhulp
Alice in Wonderland with dodo, illustration by John Tenniel 1936 Het dodo-effect en sociaal werk
Wat is het werkzame ingrediënt van sociaal werk?
Affiche film Contractpensions uit 2009 1950 Contractpensions
Repatriëring uit Indonesië: voor eigen rekening
Als directrice van het SISS Gent 1953 Gerda De Bock
Grondlegger van (academisch) sociaal werk in Vlaanderen
Schijf van Vijf uit 1953 1953 Schijf van Vijf
Voedselvoorlichting en gezondheid
Dirk Kraijer 1960 Autisme samen met een verstandelijke beperking
De ontrafeling van het wel en niet samengaan
Mies Bouwman in 1962 tijdens de actie `open het dorp`, foto ANP 1962 Mies Bouwman en fondsenwerving
modernisering Nederlandse filantropie
1970 Jef Ulburghs
sociaal werk op de barricades
Krijnie Verlaan bedacht in 1972 de VOS-cursus 1972 Krijnie Verlaan en de VOS-cursus
Bloei van emanciperend vormingswerk
logo SCP 1974 SCP - De maakbare samenleving
Meer kennis leidt tot een betere maatschappij
Jan Blokker 1974 Jan Blokker
Kwelgeest van het welzijnswerk
Piet Willems - midden jaren tachtig (foto Piet Zoete) 1975 Piet Willems (1928-2004)
Opbouwwerk vanuit de basis.
Welzijnsproject Den Bosch Oost (1975-1989)
Logo Internationaal Jaar van de Vrouw 1975: Venus en de duif . 1975 Het jaar van de vrouw
Tweede feministische golf en de opkomst van de vrouwenhulpverlening
dienstencentrum sport 1977 Lokale Dienstencentra (LDC) in Vlaanderen
Toen het ‘oudemannenhuis’ niet meer volstond…
cover Bert de Turck politiserende hulpverlening uitsnede 1978 Politiserende hulpverlening
Bert de Turck
logo slachtofferhulp Nederland 1978 Slachtofferhulp Nederland
Feestmaaltijd voor Turkse werknemers van Ten Cate/Almelo, met Turks brood en zwarte olijven (1975). 1983 Eerste Minderhedennota
Van (gast)arbeider tot allochtoon naar moslim
campagnebeeld 2011 1988 Witte Woede
Vlaamse welzijnswerkers als strijdende werknemers
1992 Persoonlijke Toekomst Planning
Regie in eigen hand, vitale netwerken, behulpzame professionals
Logo Centrum Indicatiestelling Zorg 1994 Onafhankelijke Indicatiestelling
Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd
Geschiedenis Online Publieksprijs 2015 2015 Geschiedenis Online Publieksprijs 2015
Canon sociaal werk op één na beste historische website
2016 Afscheid van ’allochtoon’
WRR stelt voor het begrip niet meer te gebruiken