Reacties

Op deze pagina kunt u reacties van bezoekers lezen. Ook kunt u zelf op de canon reageren via het formulier.

onderwerp:
uw naam:
uw e-mailadres:
nogmaals
uw e-mailadres:

(ter voorkoming van misbruik door spammers)
uw reactie:

(geen html)
url
onderwerp: Jane Jacobs
geplaatst door: Gerben Helleman op 12-07-2016
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: Met veel plezier heb ik onlangs de Canon Sociaal Werk gelezen toen ik wat informatie zocht over de toekomst van het welzijnswerk.
Daarbij zag ik ook dat er voor het verhaal van Jane Jacobs gebruik was gemaakt (of verwezen werd) naar een artikel van mij op KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing. Deze informatie is echter helaas een tijdje geleden verwijderd, waardoor de link niet meer werkt. Onlangs heb ik echter op basis van dat oude artikel een nieuwe artikel gemaakt op mijn blog: http://stadslente.blogspot.nl/2016/04/eyes-on-street-jane-jacobs.html
Mogelijk interessant om de dead-link te vervangen voor deze.
Met vriendelijke groet,
Gerben Helleman
onderwerp: Vives
geplaatst door: Jos van der Lans op 14-10-2015
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: Dank. De titel is opgenomen in het venster over Vives: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/details.php?cps=4&canon_id=4 En de publicatie is opgenomen in onze signalementenrubriek van publicaties: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=0&pub_id=177 Mocht je een wat uitvoeriger signalement willen schrijven, ben je bij deze uitgenodigd.
Jos van der Lans (redactie)
onderwerp: Vives - eventuele aanvulling
geplaatst door: Raf Debaene op 14-10-2015
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: Er verscheen een nieuwe vertaling van Vives' De subventione pauperum:
Juan Luis Vives, Over de hulp aan de armen, Klement, Zoetermeer, 2015, 144pp.
onderwerp: eventuele aanvullingen
geplaatst door: M.S.J. Ritfeld op 07-10-2012
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: Ik zou ervoor willen pleiten om de verdiensten van Philip Zimbardo (Stanford-experiment) en Jane Elliot (Blue eyes brown eyes experience) in de canon op te nemen. Ik zag hen er allebei niet tussen staan. Zimbardo laat zien hoe onaantastbare macht corumpeert en Elliot heeft eye-openend werk verricht op het gebied van de ziekmakende persoonlijke en sociologische effecten van racisme.
onderwerp: Empowerment
geplaatst door: Agnes van Wijnen op 05-10-2012
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: en met
Gaby Jacobs, 2000. De paradox van kracht en kwetsbaarheid. Empowerment in feministische hulpverlening en humanistisch raadswerk. Utrecht: SWP
onderwerp: Empowerment
geplaatst door: Agnes van Wijnen op 05-10-2012
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: De literatuur zou aangevuld mogen worden met een invloedrijk werk uit 1998 van C. Bellemakers, Empowerment van mensen met een beperking. In: Th. Rovers, L. de Ree en G. Verbeek (red)Empowerment. Eigenmachtig worden in de hulpverlening. Utrecht: NIZW;
onderwerp: Aletta Jacobs
geplaatst door: redactie canon sociaal werk op 19-05-2012
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: Beste C. van Wijk,
Aletta Jacobs wordt genoemd in de canon sociaal werk bij 1973 Blijf van mijn Lijf.
zie http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/details.php?canon_id=33

dat ze niet meer aandacht krijgt, is omdat ze weliswaar veel betekend heeft voor sociale vooruitgang, maar niet direct met sociaal werk verbonden is. En daar gaat deze canon over.
onderwerp: Aletta Jacobs
geplaatst door: C. van Wijk op 19-05-2012
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: Waarom staat er niets in de canon over Aletta Jacobs?
onderwerp: Canon Piet Willems
geplaatst door: redactie op 27-02-2012
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: @Adrie Willems: dank voor de correctie, de tekst is aangepast.

greot,

Jan Steyaert
Redactie canon sociaal werk
onderwerp: Canon Piet Willems
geplaatst door: Adrie Willems op 27-02-2012
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: Dag
De geboortedatum van Piet Willems is 9 december 1928 en niet 1929 zoals u weergeeft.
Verder wel een eer om hem vernoemt te zien.
Bedankt daarvoor.

met vriendelijke groet
Adrie ( zoon ) Willems
onderwerp: Leger des Heils
geplaatst door: Rien Timmer op 06-10-2009
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: Fijn dat het Leger des Heils een prominente plaats inneemt in de canon van het sociaal werk.
Volgens mij kan de informatie nog aangevuld worden met info over bijv. een thema als sociale uitsluiting. Onze directeur, lt.-kolonel mevr.dr. Ine Voorham heeft hier over een boek geschreven (dissertatie).
Graag contact.

Bij voorbaat dank.
onderwerp: geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen
geplaatst door: jan willems op 08-09-2009
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: Puik werk in de Lage Landen. Liefst niet alleen alleen het verleden weergeven; actuele situatie van o.a. de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) via de Overlegplatformen GGZ vermelden en de ombudsfunctie (zie o.a. www.ombudsfunctieggz.be & www.popovggz.be). Eveneens: vzw Vlaamse Vereniging voor Geestelijke gezondheid (Tenderstraat 14 te -9000 Gent - driemaandelijks tijdfschrift Psyche).
onderwerp: 1995 handicp
geplaatst door: Jos Wouters op 19-08-2009
(klik op de naam om een e-mail te sturen)
reactie: beste,

Ik ben erg tevreden over het stukje dat hier te lezen staat over handicap. Het geeft goed de inhoudelijke wijzigingen aan. De wereld staat trouwens niet stil. Sinds 2001 heeft Vlaanderen een zelforganisatie voor gelijke rechten voor personen met een handicap ( www.gripvzw.be ) waaruit onder meer het gebruikersoverleg handicap en arbeid / steunpunt handicap en arbeid ontstonden (een samenwerkingsplatform van gebruikersorganisaties van personen met een handicap op het snijpunt van handicap en werk) (meer informatie op www.handicapenarbeid.be )

Steeds bereid tot het geven van meer informatie,

Jos Wouters
stafmedewerker gebruikersoverleg handicap en arbeid / GRIP vzw
  naar boven