'Ook vraag ik van de lezer geen Salomons oordeel. Het leed dat mijn zus – en vele anderen – door het slechte inrichtingssysteem is aangedaan, is daarmee niet te herstellen. Het is wel mijn bedoeling om aandacht te vragen voor de grote nood van deze groep mensen, die geen macht en geen recht bezitten. Cum tacent, clament: hoewel ze zwijgen, schreeuwen ze.'

Corrie van Eijk-Osterholt, Laten ze het maar voelen…., voorwoord - september 1972.

1841

1892

1948

1964

1972

1973

1977

1977

1979

1979

1980

1982

1982

1984

1984

1992

1994

1995

1998

2000
De Canon Cliëntenbeweging GGz is op 22 juni 2016 in aanwezigheid van Corrie van Eijk-Osterholt gepresenteerd in de Tolhuistuin in Amsterdam. De Canon is tot stand komen dankzij financiële steun van elf ggz-instellingen en Hersteltalent. Een digitale Canon is echter nooit definitief af. Suggesties en commentaar op de vensters blijven van harte welkom. Ook kan de Canon ter dekking van een financieel tekort nog steeds sponsors gebruiken. info©josvdlans.nl.
Deze canon is mogelijk gemaakt door de volgende maatschappelijke aandeelhouders:
 • GGzE - Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen.
 • GGZ Friesland | Professionele hulp bij psychische stoornissen
 • Pameijer - voor kwetsbare mensen, jong en oud, met verstandelijke beperking of psychische problemen
 • GGZ Noord-Holland-Noord
 • GGZ InGeest - partner van VUmc
 • Kwintes - voor mensen met psychische of sociale problemen bij wonen, werken, leren en vrije tijd.
 • Reinier van Arkel, al vijf eeuwen een gespecialiseerde aanbieder van psychiatrische hulpverlening.
 • Rivierduinen - organisatie voor geestelijke gezondheidszorg
 • Lister - Samen werken aan herstel
 • Altrecht - specialist in geestelijke gezondheid
 • Hersteltalent - Irene van der Giessen
 • GGz Breburg is een specialistische GGZ-zorgaanbieder in Brabant..


design by Anne Van De Genachte / built by Dutchlion 2015

 • Cover Gekkenkrant 1
 • Cover Gekkenkrant 8
 • Cover Gekkenkrant 9
 • Cover Gekkenkrant 10
 • Cover Gekkenkrant 11
 • Cover Gekkenkrant 12
 • Cover Gekkenkrant 13
 • Cover Gekkenkrant 14
 • Cover Gekkenkrant 15
 • Cover Gekkenkrant 17
 • Cover Gekkenkrant 18
 • Cover Gekkenkrant 19
 • Cover Gekkenkrant 20
 • Cover Gekkenkrant 21
 • Cover Gekkenkrant 23
 • Cover Gekkenkrant 24
 • Cover Gekkenkrant 25
 • Cover Gekkenkrant 26
 • Cover Gekkenkrant 27
 • Cover Gekkenkrant 28
 • Actieposter Gekkenkrant
 • Cover Gekkenkrant 29
 • Cover Gekkenkrant 30
 • Cover Gekkenkrant 32
 • Cover Gekkenkrant 33
 • Cover Gekkenkrant 34
 • Cover Gekkenkrant 35
 • Cover Gekkenkrant 36
 • Cover Gekkenkrant 37
 • Cover Gekkenkrant 38
 • Cover Gekkenkrant 39
 • Cover Gekkenkrant 40
 • Cover Gekkenkrant 41
 • Cover Gekkenkrant 42
 • Cover Gekkenkrant 43
 • Actieposter Gekkenkrant
 • Actieposter Gekkenkrant
 • Actieposter Gekkenkrant